Advies & begeleiding

Co-creatie adviesbureau is opgericht vanuit de filosofie dat iedere organisatie in staat is, om door middel van samenwerking, kennisdeling en gedeeld leiderschap, elke verandering succesvol te implementeren. Hoe groot of klein ook.

Ik help u als opdrachtgever deze kracht te vinden binnen uw eigen organisatie, zodat ik in co-creatie een gedegen advies kan uitbrengen hoe u  de beoogde verandering kan realiseren. Door direct samen te werken met mensen in de organisatie en ze van begin tot eind te betrekken bij het creatieproces, zorg ik niet alleen dat het advies wat opgeleverd wordt draagvlak heeft, maar ook  dat de benodigde kennis vanaf nu in huis is/blijft om het tot uitvoering te brengen.

Laten we eerlijk wezen; waarom betalen voor een specialist als u de kennis en kunde na mijn adviestraject ook zelf in huis hebt? Natuurlijk ben ik bij de operationele uitvoering altijd oproepbaar voor eventuele begeleiding of coaching waar nodig. Laten we er echter eerst maar eens van uit gaan dat u me bij implementatie helemaal niet meer nodig hebt.

Ik adviseer op het gebied van:

  • Marketing en Communicatie
  • Implementatie  van verandertrajecten (ook: project/programma/portfoliomanagement)
  • Inrichting van een PMO of CoE
  • Ondernemingsplannen

Mijn advieswerkzaamheden kunnen uitgevoerd worden op fixed-price basis en op projectbasis.

Het eerste gesprek is vrijblijvend en kosteloos dus neem vooral contact op voor meer informatie of om direct een afspraak te maken.

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook