Filosofie

Co-creatie adviesbureau: samenwerking, kennisdeling en gedeeld leiderschap.

Co-creatie adviesbureau is opgericht vanuit de filosofie dat iedere organisatie in staat is om door middel van samenwerking, kennisdeling en gedeeld leiderschap elke verandering succesvol te implementeren. Ik help mijn opdrachtgevers deze kracht te vinden binnen de eigen organisatie en maak het mijn persoonlijke missie dat u mij na ons co-creatieproces niet meer nodig hebt. U kunt het immers zelf.

Iedereen die meewerkt aan een oplossing staat op gelijke voet en dient hetzelfde doel: een gezamenlijk gedragen oplossing creëren, in een stimulerende omgeving, waar ieder zich gemotiveerd voelt om een bijdrage te leveren.

Bent u  klaar om te starten met structurele samenwerking en kennisdeling binnen uw organisatie? Neem dan contact op!

Email this to someoneShare on LinkedInTweet about this on TwitterShare on Facebook